مدیر گروه علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی مدیریت آموزشی – برنامه ریزی آموزشی-برنامه ریزی درسی - فلسفه آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی:           محمد بهروزی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی
گرایش: مدیریت آموزش عالی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173713190
پست الکترونیک: dr_m_behroozi@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی مدیریت آموزشی – برنامه ریزی آموزشی-برنامه ریزی درسی - فلسفه آموزش و پرورش

کلیه گرایش ها در مقاطع  کاردانی- کارشناسی-کارشناسی ارشد

دوشنبه و سه شنبه    8 الی 14    دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

 

آرایش ترمی

مدیریت آموزشی(کارشناسی ارشد)

               

 دروس

برنامه ریزی درسی(کارشناسی ارشد)
فلسفه آموزش و پرورش(کارشناسی ارشد)
مدیریت آموزشی(کارشناسی ارشد)