مدیر امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی : غلامحسین وطن خواه 
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
رتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : gh.vatankhah@gmail.com
شماره تماس : 07733682302
 
 

اطلاعات بیشتر