اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

امور فرهنگی و اجتماعی
  نام ونام خانوادگی : قدیر خواجه پور
رشته تحصیلی : تعلیم و تربیت اسلامی
گرایش :  
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی :

 

  تلفن تماس :