مدیر گروه علوم اقتصادی و امور گمرک

نام و نام خانوادگی:           ویدا واعظی
رشته تحصیلی: اقتصاد
گرایش: اقتصاد
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09126062795
پست الکترونیک: dr.v.vaezi.ka@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم اقتصادی و امور گمرک

کلیه گرایش ها در مقاطع کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد

یکشنبه                   9 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

دوشنبه                   9 الی 12    بوشهر دانشکده علوم انسانی

جدول آرایش  ترمی

اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی ارشد)

اقتصاد (کارشناسی)

 دروس

اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی ارشد)

اقتصاد (کارشناسی)

دروس عمومی