شماره تماس دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی :   07733336731

نمابر :        07733336731

آدرس :       بوشهر - چهارراه دادگستری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر-دانشکده تحصیلات تکمیلی