مدیر گروه مهندسی برق - قدرت

نام و نام خانوادگی:           نجمه چراغی شیرازی
رشته تحصیلی: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173770307
پست الکترونیک: nch_shirazi@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه مهندسی برق - قدرت

مهندسی برق قدرت در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه و چهارشنبه     8 الی 10    بوشهر- خیابان مطهری - دفتر معاونت علمی

فرم تطبیق

مهندسی برق - قدرت (دکتری)
فرم تطبیق کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-برق صنعتی (قبل 99)

 

آرایش ترمی

قدرت (دکتری)

 

جدول ترم بندی

برق قدرت (کارشناسی ارشد)
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی (کارشناسی ارشد)
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  (کارشناسی ارشد)
قدرت (کارشناسی)

 

 دروس

قدرت (دکتری)
قدرت (کارشناسی)
دروس عمومی