فرم های کارشناسی ارشد

مراحل عنوان علوم تحقیقات واحد بوشهر
 
جهت انجام مراحل اول و دوم( ثبت موضوع پایان نامه و ارائه پروپوزال) به سامانه اتوماسیون خدمات آموزشی و پژوهشی مراجعه فرمایند.    
مرحله سوم
 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
مرحله سوم
تکمیل فرم 7 (مجوز دفاع)+تنظیم پایان نامه (براساس آیین نامه نگارش) و فنربندی آن
مرحله چهارم
تکمیل فرم پیش داوری
مرحله پنجم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی
مرحله ششم
فرم 12
 
معرفی نامه ها
 

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 14)

دانشجویان محترم از تاریخ 1395/12/01 حوزه پژوهشی دانشگاه فقط مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که توسط دانشگاه­ها یا انجمن­های علمی معتبر برگزار شده باشند.

 
فرم شرکت در جلسات دفاع
 
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی(دانشجویان مهمان)