نحوه نقل و انتقالات دانشجویی

نحوه نقل و انتقالات دانشجویی

متقاضیان نقل وانتقال جهت ثبت در خواست نقل وانتقال به  سامانه نقل وانتقالات مراجعه نموده و درخواست خود را به همراه مدارک مورد نیاز اسکن نموده ودر سامانه فوق ثبت نمایید واز مراجعه حضوری به حوزه معاونت دانشجویی سازمان و واحدهای دانشگاهی خودداری نمایید.

لازم به ذکر است فقط درخواست هایی که در سامانه فوق ثبت می شود قابل رسیدگی است.

مدارک ضروری و مورد نیاز دانشجویان انتقالی از واحدهای دیگر جهت فارغ التحصیلی

مدارک ضروری و مورد نیاز دانشجویان انتقالی از واحدهای دیگر جهت فارغ التحصیلی

دانشجویانی که به این واحد دانشگاهی منتقل گردیده اند جهت صدور کارت دانشجویی به قسمت نقل و انتقالات (حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی) مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه عواقب بعدی به عهده دانشجو می باشد.

مدارک مورد نیاز :

  1. کپی مجوز انتقال
  2. کپی لیست آزمون
  3. اصل کارت دانشجویی واحد مبداء
  4. فیش بانکی (در صورت داشتن اصل کارت دانشجویی واحد مبداء به مبلغ 2000 تومان در صورت نداشتن کارت دانشجویی واحد مبداء مبلغ 5000 تومان به شماره حساب 0104450445002 نزد بانک ملی شعبه زبرجد تهران واریز نمایند.

راهنمای تصویری نقل و انتقالات (منادا)