بازگشت

رئیس واحد بوشهر: حقیقت امتحان، انجام کاری است که در پرتو آن نهاد و نهان انسان آشکار می‌شود

رئیس واحد بوشهر: حقیقت امتحان، انجام کاری است که در پرتو آن نهاد و نهان انسان آشکار می‌شود

تاریخ: 96/03/21

در بازدید از جلسات امتحانات پایان ترم
رئیس واحد بوشهر: حقیقت امتحان، انجام کاری است که در پرتو آن نهاد و نهان انسان آشکار می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه به طور کلی حقیقت امتحان، انجام کاری است تا در پرتو آن نهاد و نهان انسان آشکار شود، خاطرنشان کرد: «آزمون ها برای پیشبرد امور جامعه، تکامل امتحان شوندگان، آشکار شدن درون و نیز ظهور شایستگی های آنان برای دیگران برگزار می شود.»
دکتر یوسف قیصری دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در حاشیه بازدید از سالن های برگزاری امتحانات پایانترم واحد بوشهر گفت: «هر انسانی باید انگیزه والا، حقیقی و ماندگار برای انجام هر امری داشته باشد.»

قیصری با تأکید بر اینکه انگیزه قوی نقش بسیار مهمی در موفقیت دارد، ادامه داد: «انگیزه باید این باشد که تمایز با دیگران و تغییرات مثبت درونی، راز ماندگاری است.»
وی با بیان اینکه فرآیند یادگیری زمانبر ومرحله به مرحله است، اظهار کرد: «مطالعه مستمر در طول ترم، بهترین راه یادگیری و جذب اطلاعات جدید است.»

این مسئول با بیان اینکه این انگیزه برای دانشجویان باید این باشد که می خواهم از نظر علمی جلوتر بروم تا بیشتر مثمر واقع شوم، تصریح کرد: «انگیزه را باید خود شخص بسازد، چراکه عوامل و انگیزه هایی که دیگران به فرد دیکته کنند، ماندگاری نخواهد داشت.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در این بازدید با بیان اینکه فهمیدن مطلب مهم است به دانشجویان توصیه کرد که هنگام مطالعه به اندازه کافی دقت داشته باشید و هیچ مطلبی را بدون فهمیدن قبول نکنید.

قیصری خلاصه نویسی در موقع مطالعه را یکی از بهترین روش های فهمیدن مطالب برشمرد و اظهار کرد: «خلاصه نویسی، بازخوانی دروس را قبل از آزمون، آسان می کند.»
وی ادامه داد: «هدف از خلاصه نویسی فقط حذف کردن بعضی جملات کتاب نیست، بلکه دسته بندی، مقایسه، حفظ نظم و توالی مطالب هم مهم است که برای این مهم میتوان از الگوریتم، جدول و شکل‌های شماتیک استفاده کرد.»