بازگشت

روابط عمومی؛ سامانه‌ای مشورتی و مدیریتی

روابط عمومی؛ سامانه‌ای مشورتی و مدیریتی

تاریخ: 96/02/27

بی شک امروز خبر نقش تعیین کننده‌ای در همه عرصه‌های جامعه دارد. رشد و شکوفایی علوم از یک سو و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی از سوی دیگر مرزهای خبری را به شکل وصف‌ناپذیری در فرهنگ عمومی جوامع و زندگی افراد گسترش داده است.
تردیدی نیست که وسایل ارتباط جمعی، حاملان و حارسان اخبار در این راه خطیر، نقش بی‌بدیل و تأثیرگذاری را ایفا می‌کنند چراکه آنان به اخبار جان خواهند بخشید.
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تبریک روز ملی روابط عمومی با ارائه گزارش و آماری جامع، گفت: «از ابتدای آغاز به کار سیستم اتوماسیون اخبار دانشگاه آزاد اسلامی از اسفند سال 1393 تاکنون، روابط عمومی واحد بوشهر قریب به 450 مطلب در قالب خبر، گفت‌وگو، گزارش تصویری و... در سطح کشوری درج کرده است.»

رسول اسکندری با اشاره به بازدید متوسط 555 بازدید از هر خبر این واحد دانشگاهی، تشریح کرد: «تاکنون بیش از 248 هزار بازدید از صفحات مربوط به اخبار این واحد دانشگاهی به عمل آمده است.»
وی با تأکید بر گوناگونی اخبار درج شده در تمامی حوزه‌ها، خاطرنشان کرد: «روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر علاوه بر آگاهی بر همه وقایع اتفاق افتاده آموزشی، فرهنگی، علمی، پژوهشی، ورزشی، مذهبی و ... در این واحد دانشگاهی، در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام کرده و گاهی از هر خبر بیش از 1800 بازدید صورت گرفته است.»
این مسئول با اشاره به کلام مقام معظم رهبری که فرمودند: «روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد می گذرد»، تصریح کرد: «امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک سامانه تشریفاتی و حتی اجرایی بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی و به عنوان عنصر اصلی در ارتقا و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی انعکاس نمی یابد.»