مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دکتری سال 97

 •  فرم مشخصات (فرم شماره 1 مندرج در سایت دانشگاه  دانلود فرم ها  (
 • فرم خلاصه رزومه مربوط به واحد بوشهر
 •  اصل و کپی شناسنامه و  كارت ملي
 • كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محل های این دانشگاه در آن قید شده است.
 •  مدرک احراز توانایي در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرک ملي یا بین المللي که شامل آزمون تافل ، آزمون آیلتس ، آزمون تولیمو یا آزمون MSRT  می باشد(
 •  اصل پایان نامه كارشناسي ارشد یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر
 • مدارک تحصیلي مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه ریز نمرات
 • مداركي كه وضعیت نظام وظیفه معرفي شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید.(ویژه برادران(
 • اصل كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفي شدگاني كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده اند.
 •  اصل گواهي مبني بر اینكه عضو هیات علمي رسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده كه به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتیاز مربي در این آزمون استفاده نموده اند.
 • حداقل دو معرفي نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبني بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دكتری، با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه كننده
 •  كلیه مستندات مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي و تحقیقاتي
 • 6 قطعه عکس 4*3

 


 

دانلود فرم ها