مدیر گروه  علوم سیاسی

نام و نام خانوادگی:           محمد علی شهریاری
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
گرایش: علوم سیاسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173214586
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم سیاسی

کلیه گرایش ها در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد

دوشنبه                 8 الی 12  دانشکده علوم انسانی

سه شنبه                 8 الی 12  دانشکده علوم انسانی

 

دروس

علوم سیاسی (کارشناسی ارشد)