نام ونام خانوادگی : حسین قربانی
رشته تحصیلی : حسابداری
گرایش: حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : -
پست الکترونیکی : h.ghorbani[at]iaubushehr.ac.ir

سوابق شغلی :