رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام ونام خانوادگی : رضا صادقی
رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی
گرایش : شیلات
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت : رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

تلفن : 9-33682305  077

آدرس : بوشهر – عالی شهر – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مجموعه آزمایشگاه های شیمی

مجموعه آزمایشگاه های شیمی

آزمایشگاه شیمی پایه

آزمایشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه نفت

آزمایشگاه کنترل فرآیند

 

مجموعه آزمایشگاه های شیلات

مجموعه آزمایشگاه های شیلات

آزمایشگاه شیلات

 

مجموعه آزمایشگاه های تربیت بدنی

مجموعه آزمایشگاه های تربیت بدنی

تربیت بدنی