معاون علمی

نام و نام خانوادگی:           محمد مهدی مزارعی  
رشته تحصیلی: ریاضی
گرایش: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733555413
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر