مدیر گروه تربیت بدنی


 
نام و نام خانوادگی:           فخرالسادات هاشمی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
گرایش: تربیت بدنی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 09177715583
پست الکترونیک: fakhrhashemi@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه تربیت بدنی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد

یکشنبه و دوشنبه       8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه          8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

 دروس

فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی ارشد)
کارشناسی پیوسته تربیت بدنی
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
دروس عمومی