مدیر گروه کلیه گرایش های ریاضی کاربردی آنالیز عددی و بهینه سازی

نام و نام خانوادگی:           رسول مجرد
رشته تحصیلی: ریاضی
گرایش: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09178171458
پست الکترونیک: Mojarad.rasool@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه کلیه گرایش های ریاضی کاربردی آنالیز عددی و بهینه سازی

 در مقطع  کارشناسی ارشد

 پنجشنبه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

 

 

 دروس