مدیر گروه مهندسی برق - قدرت

نام و نام خانوادگی:           مجتبی نجفی
رشته تحصیلی: برق
گرایش: قدرت
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٥٥٧٧٠١
پست الکترونیک:  mojtabanajafi2000@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه مهندسی برق - قدرت

مهندسی برق قدرت در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه الی چهارشنبه     8 الی 14    بوشهر- خیابان مطهری - دفتر معاونت علمی

آرایش ترمی

قدرت (دکتری)

 

جدول ترم بندی

قدرت (کارشناسی)

 

 دروس

قدرت (دکتری)
قدرت (کارشناسی)
دروس عمومی