شماره تماس دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی :

077-

نمابر :

07733336731

 

آدرس :

بوشهر - چهارراه دادگستری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر-دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

ایمیل :