مدیر گروه کلیه گرایش های مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی:           پرهام روحی نجف آبادی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
گرایش: طراحی فرآیند
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک: parham.rouhi@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های مهندسی شیمی

کلیه گرایش های مهندسی شیمی در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی

شنبه الی چهارشنبه     8 الی 12    بوشهر- خیابان مطهری - دفتر هیات علمی

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی             

کارشناسی پیوسته نفت

 دروس

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد)
مهندسی شیمی (کارشناسی)
مهندسی نفت (کارشناسی)

               

جدول آرایش ترمی

آرایش ترمی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی