مدیر گروه معماری

نام و نام خانوادگی:           محمد علی رحیمی
رشته تحصیلی: معماری
گرایش:  
مدرک تحصیلی:  
شماره تماس: 09369689407
پست الکترونیک: saeedrahimi@hotmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه معماری

 در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

 چهارشنبه  و جمعه      8 الی 14    بوشهر- دانشکده علوم انسانی

 

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته معماری           

 دروس

معماری (کارشناسی ارشد)

کارشناسی ناپیوسته معماری

دروس عمومی