مدیر گروه کلیه گرایش های کامپیوتر

نام و نام خانوادگی:           طالب خفایی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
گرایش: نرم افزار
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09171761440
پست الکترونیک: Khafaietaleb@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کلیه گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد

سه شنبه و چهارشنبه      8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

 پنجشنبه                   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته نرم افزار             

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 

 دروس

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری (کارشناسی ارشد)
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد)
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کارشناسی)
دروس عمومی