مدیر گروه کلیه گرایش های عمران (سازه - زلزله)

نام و نام خانوادگی:           علی اسکندری
رشته تحصیلی: عمران آب
گرایش: هيدرولوژي و منابع آب
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: ٠٩١٧٧٧١٠٠٣٩
پست الکترونیک: Alieskandari.eskandari@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های عمران (سازه - زلزله)

کلیه گرایش های عمران در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

دوشنبه و سه شنبه     8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

 

جدول ترم بندی

عمران (کارشناسی)
 عمران ( کارشناسی پیوسته ورودی ۹۹و۱۴۰۰)

 دروس

عمران - زلزله (کارشناسی ارشد)
عمران - سازه (کارشناسی ارشد)
عمران (کارشناسی)
دروس عمومی