نام ونام خانوادگی : فاضل امیری
رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی
گرایش : تخصص سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS و RS)
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : amiri_fazel@yahoo.com
     
  تلفن تماس : 07733553768

اطلاعات بیشتر