مدیر گروه کلیه گرایش های برق ( الکترونیک - مخابرات - کنترل)

نام و نام خانوادگی:           مصطفی اسمعیل بیگ
رشته تحصیلی: برق
گرایش: مخابرات
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177112440
پست الکترونیک:  Me_beag@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های برق ( الکترونیک - مخابرات - کنترل)

کلیه گرایش های برق در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه     8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

الکترونیک و مخابرات (کارشناسی)

 دروس

الکترونیک و مخابرات (کارشناسی)
دروس عمومی