مدیر گروه کلیه رشته های مهندسی منابع طبیعی - شیلات

نام و نام خانوادگی:           تیرداد مقصودلو
رشته تحصیلی: شیلات
گرایش: شیلات
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک: tirdad.m51@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه مهندسی منابع طبیعی - شیلات

 در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه و یکشنبه    8 الی 12    بوشهر- دانشکده علوم انسانی

 

جدول ترم بندی

 

 

 دروس