نشست تخصصی ویژه دانشجویان

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان بررسی و آموزش مهارت های ارتباطی زوجین

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان بررسی و آموزش مهارت های ارتباطی زوجین توسط سرکار خانم دکتر دیره عضو هیات علمی دانشگاه در مورخه۹۸/۹/۱۸ در دانشکده انسانی برگزار گردید.

 

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان رموز کامیابی و پیروز در افراد موفق

نشست تخصصی ویژه دانشجویان با عنوان رموز کامیابی و پیروز در افراد موفق در مورخه ۹۸/۹/۳ در دانشکده انسانی برگزار شد . مدرس دوره ( آقای اکبری)