جلسه مجازی توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
باحضور دکتر عبدالهی دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر و اعضای هیأت رئیسه واحد
موضوع: آشنایی با قوانین و دستورالعمل های دانشگاه و چگونگی ارائه درخواست های دانشجویی و پیگیری آن
زمان: شنبه مورخ 99/9/15 ساعت 20
آدرس ورورد به جلسه درفضای Adobe conect:

آدرس پیج اینستاگرام :
http://instagram.com/nabze.daneshjoo1