آرشیو چند رسانه ای

همه اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه علم و معرفت است و همه ی اندیشه و گفتار وکردار زشت ثمره نادانی.

فایل های متنی

عنوان محتوا موضوع مخاطب لینک دانلود
مهارت های زندگی       دریافت
تمرین تنش زدایی       دریافت
هفت عادت کلامی نامطلوب       دریافت
روشی برای گوش کردن و مطالعه موثر       دریافت

فایل های  صوتی

عنوان محتوا موضوع مخاطب لینک دانلود
پرخاشگری       دریافت
استرس و اضطراب در امتحانات راهکارهای مناسب برای ایام امتحانات استرس عام دریافت        
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه افزایش تمرکز در هنگام مطالعه تمرکز عام دریافت        
راهکارهای مناسب برای ایام امتحانات آرامش در امتحان آرامش عام دریافت        

فایل های تصویری

عنوان محتوا موضوع مخاطب لینک دانلود
شکست عاطفی شناخت مفهوم شکست عاطفی و نحوه مواجهه با آن شکست عاطفی عام دریافت
خشونت عاطفی نشانه های یک رابطه خشن چیست خشونت عاطفی عام دریافت
اشتباهات رایج حلال و حرام اشتباهات رایج عام دریافت