نام ونام خانوادگی : اسماعیل عبدالهی
رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی : dr.abdollahi1349@yahoo.com
شماره تماس :   07733555413
      نمابر: 07733554328

اطلاعات بیشتر