ارتباط با مرکز مشاوره

شماره تماس مرکز    ۰۷۷۳۳۵۵۷۰۱    و  ۰۹۰۳۵۹۰۶۶۴۶     زمان پاسخگویی 8 لغایت 12 صبح

آدرس :

1- خیابان شهید مطهری ، روبروی آتش نشانی ، عرفان 5 ( ساختمان اداری شماره 2 شهید مطهری ، طبقه 3 ، مرکز مشاوره امین )

2-  خیابان ورزش ، جنب خانه معلم ، دانشکده علوم انسانی ، مرکز مشاوره