کلینیک پژوهشی دانشگاه

کلینیک پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر راه اندازی شد

 برگزاری دوره های آموزشی مربوط به آزمون EPT توسط اساتید گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 

 

آزمون EPT

1-­ بعد از مصاحبه تعیین سطح

1-­  سطح  Basic   15 جلسه دو ساعته

2- سطح  ­  Pre-intermediate  7 جلسه دو ساعته   

3- سطح  Intermediate     10 جلسه گرامر ( 7 جلسه لغت،  3 جلسه درک مطلب)

ظرفیت کلاس 12- 10 نفر

 

آدرس: بوشهر، خیابان شهید مطهری(باغ زهرا)، روبروی سازمان آتش نشانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر امور پژوهشی واحد، خانم بافنده.

آدرس ایمیل: bafandeh_94@yahoo.com

نام نویسی دوره از طریق ایمیل و یا مراجعه حضوری می باشد.

ظرفیت دوره محدود می باشد و اولویت با دانشجویانی است که سریعتر اقدام به نام نویسی نمایند.