اطلاعیه مهم در مورد کلاهبرداری تلفنی

قابل توجه کلیه همکاران محترم:

برابر گزارش دریافتی، در صورت تماس فردی به هویت دکتر رجبی و معرفی خود به عنوان یکی از مسئولین مالی سازمان مرکزی، و همچنین تماس های مشابه، لازم است از ارائه هرگونه اطلاعات حساب و موجودی خود به وی و یا واریز وجه و همچنین انتقال وجه برای نامبرد، خودداری نموده و در اسرع وقت مراتب را به اداره کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منعکس نمائید.

 

اداره کل حراست واحد