پیام دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر؛ درمسیر تحول وحامی اندیشه های فاخر

پذیرفته شدگان ومتقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

سلام علیکم

با عنایات الهی ودرچارچوب تحقق یک دانشگاه مردمی واجتماعی بر خود می بالیم که شایسته انتخاب شما شده ایم. نعمت بی نظیر حیات، فضیلت متعالی علم، فرصت شکوفایی وتوفیق خدمت رسانی به جامعه وهمنوعان، از اموری است که درک آن جزاز انسان واندیشه های بزرگ میسر وممکن نیست.بدون تردید، انسان فرهنگی وفرهنگ انسانی درسایه سار درخت علم آرامش، رفعت ووسعت یافته، به افق های دوردست و نسل های سربلند نظر افکنده ودرپی زندگی بهتر که همانا برخورداری کامل از مواهب الهی وجامعه ای سرشار ازمعنویت ورفاه است، گام برمی دارد. چه تدبیر و تقدیری از این نیکو تر که انسان والا به امور والا وفاخر گرایش داشته وعمر سراسر فرصت خودرا به تعالی فردی واجتماعی مصروف دارد. دانش پژوهان عزیز؛ برخودببالید وامیدوارباشید که دراین نعمت عمرو دنیای سرشار ازفرصت وانتخاب، به بهترین انتخاب که حاوی بهترین نتیجه وعاقبت، یعنی سعادت وسربلندی واقعی است دست یافته اید. مانیز خداوند بزرگ را شاکریم که فرصت خدمت به شما اندیشه وران وصاحبان افق های بلند را ارزانی کرد وامیدواریم توفیق رفیق راهمان شود وخدمتگزارانی صالح وصادق در مسیر تحول دانشگاه واندیشه های بلندتان باشیم. درپایان، ازطرف خود وعموم همکاران ضمن تبریک موفقیت یکایک شما عزیزان درآزمون دکتری (P. hd) وتقدیر ازانتخاب دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، توفیق تان را دراین مسیر پرافتخار و درهمه آزمون های زندگی مسالت می نماییم.

 

 

دکتر اسماعیل عبدالهی

دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر