آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

بنیاد ملی نخبگان بر اساس "آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" جایزه ها و تسهیلات ویژه ای را به دانشجویان مستعد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال تحصیلی 99-1398 اعطاء می کند. دانشجویان می توانند در بازه ی زمانی تعیین شده ثیت نام نمایند.

مهلت ثبت نام دانشجویان فعلی دانشگاه ها، از پنجم تیرماه تا تاریخ 1398/5/15 (غیرقابل تمدید) و دانشجویان نو ورود، در مهرماه سال جاری خواهد بود. دانشجویان متقاضی بهره مندی از این جوایز، لازم است اطلاعات خود را در سامانه ی اطلاعاتی بنیاد ( به نشانی:  sina.bmn.ir) بار گذاری و سپس گزینه ی " درخواست بررسی پرونده برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی" را در بخش " ثبت درخواست های" سامانه انتخاب کنند.

"آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" و اطلاعات تکمیلی جهت ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد نخبگان استان بوشهر به آدرس: https://boushehr.bmn.ir  موجود می باشد.

راهنمایی کارشناسان و نحوه ی ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 33559789 در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 صبح لغایت 13 مقدور خواهد بود.