نام ونام خانوادگی : باقر کریمی
رشته تحصیلی : معماری
گرایش : معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی :

bkarimi@iaubushehr.ac.ir

  تلفن تماس : 07733556054
     
اطلاعات بیشتر