با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص برگزاری مراسم هفته پژوهش در هفته آخر آذرماه سال 1396، پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر واحد در گروه های آموزشی مختلف (علوم پايه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبيعی، هنر و فناوران برتر) می باشند مدارک خود را به ضمیمه فرم مشخصات به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل تا پس از بررسی به ستاد هفته پژوهش و فناوری ارسال گردد:

لازم به ذکر است:

- تنها دستاوردهای پژوهشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر به عنوان آدرس پژوهشگر (براساس آدرس دهی اعلام شده توسط دانشگاه ) ارائه شود.

 فعاليت های پژوهشی و فناوری باید 3 سال منتهی به مهرماه 1396 (از فروردین 1393 به بعد یا 20 March 2014 تا 22 september 2017) انجام گرفته باشد.

- امتیازدهی بر اساس بخشنامه شماره 41997/70 مورخ 1396/07/18 و مطابق با آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی صورت می پذیرد.

-  کليه مدارک و اطلاعات پژوهشگران دانشگاه می بايستی حداکثر تا تاريخ 1396/09/06 به دفتر امور پژوهشی واحد ارسال گردد.

- جهت دریافت پرسشنامه فعالیت­ های پژوهشی اعضای هیأت علمی اینجا کلیک کنید.