ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 

زمان ثبت نام دانشجویان کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان ثبت نام دانشجویان دکتری :

20 الی 21 شهریورماه 1397

ثبت نام دانشجویان از طریق این سامانه انجام می شود.

زمان مراجعه حضوری متعاقبا توسط پیامک اعلام می گردد.