معرفی مرکز رشد واحدهای فناور

مرکز رشد سازمانی است که جریان دانش و فن‏آوری را در میان دانشگاه‏‎ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‏‎های خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت می‏‎‏کند. این مراکز شرکت‏‎های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل می‏‎کند.
مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با اخذ مجوز راه اندازی در سال 91 در ساختمانی به مساحت 400 متر مربع فضای قابل ارائه به واحدهای فن آور، فعالیت اجرایی خود را با هدف افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر علم و فن‎آوری آغاز نمود.
در حال حاضر در این مرکز،  7 واحد فناور و 3 هسته فناور در مرحله رشد مشغول به فعالیت هستندکه در بین واحد های فناور موجود سه شرکت برای دانش بنیان شدن اقدام نموده اند که در صورت گذراندن مراحل ارزیابی شاهد دانش بنیان شدن این شرکت ها خواهیم بود.
 همچنین تا کنون از بین نمونه محصولات تولید شده توسط واحد ها 5 نمونه محصول توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر خریداری شده و تحویل مدیریت مرکز رشد جهت ارایه در نمایشگاه ها و معرفی در بازار هدف جهت تجاری سازی این محصولات گردیده است.