برنامه هفتگی حضور مدیران گروه دانشکده تحصیلات تکمیلی

نام مدیر گروه

رشته مربوطه

روزهای حضور

ساعت حضور

دکتر تیرداد مقصودلو

شیلات

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

صبح تا ظهر

دکتر فاخته ماهینی

علوم تربیتی

یکشنبه و چهارشنبه

8:30 الی 13

دکتر محمدرضا شهبازی

ادبیات نمایشی

جمعه، شنبه و یک شنبه

صبح تا ظهر

دکترمولود کیخسروانی

روانشناسی عمومی و بالینی

شنبه، یکشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

دکتر رضا باسیرو

زبان انگلیسی و زبان شناسی

جمعه، شنبه و یکشنبه

صبح

دکتر میثم غلامپور

مکانیک سیالات – تبدیل انرژی

پنج شنبه، جمعه و سه شنبه

صبح

دکتر داریوش مستی

هسته ای

شنبه و یکشنبه

صبح ها

دکتر مصطفی اسماعیل بیگ

الکترونیک-مخابرات و کنترل

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح تا ساعت 14

دکتر سید احمد حسینی کازرونی

ادبیات فارسی

شنبه و یکشنبه

صبح تا عصر

دکتر حسین اسماعیلی

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

شنبه، یکشنبه، دوشنبه و پنج شنبه

8 الی 14:30

دکتر محمود سراجی

عمران

سه شنبه و چهارشنبه

صبح تا ظهر

دکتر هادی اتابک زاده

ریاضی کاربردی

چهارشنبه و جمعه

بعد از ظهر

دکتر محمد باقر کریمی

معماری

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

صبح تا ظهر

دکتر مریم صفایی

حقوق خصوصی

سه شنبه و چهارشنبه

صبح تا ظهر

دکتر اسماعیل عاشوری نژاد

تاریخ تمدن

سه شنبه

صبح و بعدظهر

خانم فخرالسادات هاشمی

تربیت بدنی

شنبه، یکشنبه و دو شنبه

صبح

دکتر ناهید بابایی

زیست سلولی و مولکولی

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح تا ظهر

دکتر طیبه طباطبایی

مهندسی محیط زیست

یکشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

از 13 الی 16

دکتر مجتبی نجفی

برق – قدرت

شنبه تا سه شنبه

صبح تا ظهر

دکتر اسماعیل کمالی راد

مدیریت اجرایی

یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

صبح تا ظهر

دکتر مازیار گنجو

شبکه های کامپیوتری – هوش مصنوعی

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح تا ظهر

دکتر عباس برزگرزاده

حقوق بین الملل

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح تا ظهر

دکتر بهرام برزگر

حسابداری

سه شنبهو چهارشنبه

صبح

دکتر اسماعیل عبدالهی

حقوق جزا و جرم شناسی

یکشنبه و سه شنبه

صبح

دکتر رضا دشتی

علوم سیاسی

شنبه تا چهارشنبه دانشکده علوم انسانی

صبح تا ظهر