گروه های آموزشی دانشکده تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد

  مدیریت اجرایی
  تاریخ و تمدن اسلامی
  فرهنگ و زبان های باستانی
  مهندسی شیمی