اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           سیده مریم امامی
رشته تحصیلی: شیلات
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک:

 

   
اطلاعات بیشتر