اصالت رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

با عنایت به راه ­اندازی نرم­ افزار اصالت­ سنج در واحد بوشهر، از تاریخ 1395/03/16 کلیه دانشجویانی که در مرحله داوری قرار دارند می­ بایستی قبل از درخواست نامه داوری، لوح فشرده متن رساله یا پایان­ نامه با فرمت word و pdf خود را به کارشناس محترم پژوهش (سرکار خانم خدابند­لو) تحویل دهند تا اصالت متن بررسی شود.

مدارک مورد نیاز اصالت­ سنجی

پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد

  • ارائه اصل فرم 7 تکمیل شده
  • نامه پیش داوری
  • پایان­ نامه فنربندی شده (طبق آیین­ نامه نگارش تنظیم شده باشد)
  •  فایل word پایان­ نامه (طبق آیین­ نامه نگارش تنظیم شده باشد)

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد بوشهر