اهداف انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

اهداف انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

 

 1- شناسایی و جذب دانشجویان مستعد در رشته های مختلف علمی، ادبی و هنری.

2- برگزاری بازدیدهای علمی یک روزه با رویکرد علمی- پژوهشی به منظور شرکت در سفرهای آموزشی- پژوهشی، کنفرانس ها، نشست ها و نمایشگاه های تخصصی داخلی

3- برگزاری همایش های علمی با رویکرد کاملاً پژوهشی و با دامنه داخلی (هر انجمن مجوز برگزاری حداکثر یک همایش در سال را دارد). پرداخت هزینه همایش حداکثر به مبلغ 50 میلیون ریال شامل داوری مقالات، چاپ پوستر، پذیرایی و ...

 4- برگزاری کارگاه های علمی- پژوهشی

5-تدوین و انتشار نشریات علمی، ادبی و هنری (هر انجمن مجوز انتشار یک نشریه را دارد).

 6- اعطای طرح پژوهشی به اعضای انجمن (هر عضو انجمن می تواند حداکثر یک طرح پژوهشی به مبلغ 25 میلیون ریال در سال اجرا نماید)

7- نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

 ۸ - شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

9- به روزکردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل انجمن

10- افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان

 11-  ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان

12- بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی