اهداف انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

اهداف انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

1- شناسایی و جذب دانشجویان مستعد در رشته های مختلف علمی، ادبی و هنری.

2- برگزاری بازدیدهای علمی یک روزه با رویکرد علمی- پژوهشی به منظور شرکت در سفرهای آموزشی- پژوهشی، کنفرانس ها، نشست ها و نمایشگاه های تخصصی داخلی

3- برگزاری همایش های علمی با رویکرد کاملاً پژوهشی و با دامنه داخلی (هر انجمن مجوز برگزاری حداکثر یک همایش در سال را دارد).

4- برگزاری کارگاه های علمی- پژوهشی.

5- تدوین و انتشار نشریات علمی، ادبی و هنری (هر انجمن مجوز انتشار یک نشریه را دارد).

6- اعطای طرح پژوهشی به اعضای انجمن (هر عضو انجمن می‌تواند حداکثر یک طرح پژوهشی را در سال اجرا نماید).

7- فعالیتهای کمک آموزشی نظیر برگزاری کلاس‌های حل تمرین