باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال 1380 تاسیس شده و همواره در طول سالیان اخیر در راستای اهداف کلان باشگاه پژوهشگران گام های مثبتی را برداشته است. برگزاری کارگاه های آموزشی نحوه نگارش CV ، آشنایی با نرم افزار Matlab ، آموزش مقدماتی رباتیک، آشنایی با نرم افزارهای تخصصی Proteus, Autocad , Forex, Pspice و ... تنها بخش کوچکی از فعالیت های انجام شده در باشگاه واحد بوشهر می باشد.