رئیس اداره  برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی:           یعقوب علیپور
رشته تحصیلی: علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733683705
پست الکترونیک: Alipoo-Gold@yahoo.com
   
   
   

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

مذکر

مونث

یعقوب

علیپور

ایرانی

1347/04/02

 

متاهل

مربی


سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

نی ریز

ایران

1375/04/16

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرودشت

ایران

1389/06/27

دکتری تخصصی

علوم تربیتی – برنامه ربزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی

لامرد

ایران

 

 

عنوان پایان نامه فوق لیسانس : بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق شهروندی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران 

عنوان پایان نامه دکتری :طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی آموزش حقوق شهروندی دوره دوم متوسطه ایران

 

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

کارشناس پژوهش

بوشهر

1375

1377

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مسئول جذب هیات علمی

بوشهر

1377

1379

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشکده معلمان

بوشهر

1379

1383

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

رئیس اداره فارغ التحصیلان واحد بوشهر

بوشهر

1383

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

معاون دانشکده فنی و مهندسی واحد بوشهر

بوشهر

1390

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مدیر کل اداری

بوشهر

1391

پایان 1394

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

رئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد، دانش بنیان

بوشهر

1395

1397

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه

بوشهر 1397

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

کتب منتشر شده:

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

رسانه و برنامه درسی

-

انتشار آوای نور

کاربرد فضای نوین تدریس در آموزش و یادگیری دانش آموزان

-

انتشارات آوای نور

مبانی آموزش انسان شناسی از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه

-

انتشارات آوای نور

 

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

مدیریت آموزشی – برنامه ریزی درسی – آموزش های حقوق شهروندی و مطالعات حقوق شهروندی

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

 

The study of the amount of attention paid to the Citizenship Rights in the Social Studies Curriculum in the Iranian High School

International conference on New Trends in Education and Their Implications ,Antalya-Turkey

27-29 April 2011

یعقوب علیپور

دکتر عباس قلتاش – دکتر مسلم صالحی

 

مقالات پذیرش شده (Acceptance)در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

The study of the amount of attention paid to the Citizenship Rights in the Social Curriculum in the Iranian High School

Global Finance Conference, Thailand.

April 3-5, 2011

The study of the amount of attention paid to the Citizenship Rights in Social Studies Curriculum in the Iranian High School

International conference on Governance and Citizenship in Asia: Paradigms and Practices, Hong Kong.

15 February 2011

The values of citizenship status in the preschool course

International journal of humanities and cultural studies (ISSN 2356-5926),Gafsa, Tunisia.

4 November 2016

Barriers to achieving the goals of civil rights-based curriculum in primary school

International journal of humanities and cultural studies (ISSN 2356-5926),Gafsa, Tunisia.

4 November 2016

Given attention to the citizenship rights components in fundamental development document of education in Iran

International journal of advanced biotechnology and research(ISSN 0976-2612), India.

8 April 2016

 

مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات علمی پژوهشی داخلی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

 

آسیب شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه

فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سال پنجم، شماره 2، تابستان 93

یعقوب علیپور

دکتر محمد بهروزی

 

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانس های ملی داخلی:

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

 

بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق شهروندی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه

همایش ملی رویکرده،چالشها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اسفندماه 1389

یعقوب علیپور

دکتر عباس قلتاش

دکتر مسلم صالحی

بررسي جايگاه ارزش هاي شهروندي در برنامه درسي علوم انساني دوره ي راهنمايي ايران

همایش ملی رویکرده،چالشها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اسفندماه 1389

یعقوب علیپور

دکتر محمود صباحی زاده

بررسی میزان توجه به مولفه های سبک زندگی اسلامی در برنامه  درسی کتب جدیدالتالیف پایه ششم دوره دبستان

همایش ملی  تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

اسفندماه 1392

یعقوب علیپور

دکتر محمود صباحی زاده

بررسی جایگاه ارزش های شهروندی در برنامه درسی علوم انسانی دوره ی راهنمایی ایران، پنجمین همایش ملی آموزش با تاکید بر آموزش در جهت رفع نیازهای جامعه

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اردیبهشت 1392

یعقوب علیپور

دکتر محمود صباحی زاده

تاثیر عوامل فرهنگی بر نهاد خانواده

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت

بندرعباس

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر سیداحمد هاشمی

چالش های جهانی سازی برای حوزه های حقوق کودکان و زنان در جامعه ایران

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدائی پدیده شکاف بین نسلی

بوشهر

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر علی اصغر ماشینچی

آسیب های تربیتی و اخلاقی شکاف دیجیتالی بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدائی پدیده شکاف بین نسلی

بوشهر

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر علی اصغر ماشینچی

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس و سازگاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 بندرعباس در سال تحصیلی 93-92

نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد

بوشهر

بهمن ماه 95

یعقوب علیپور

دکتر محمود صباحی زاده

تحلیلی بر عملکرد جو روانشناختی حاکم سازمان در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان

اولین همایش ملی تحول در برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

لامرد

اردیبهشت ماه 97

یعقوب علیپور

دکتر عباس قلتاش

صادق نوروز مسرحی

برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در فرآیند یادگیری دانشگاهی

اولین همایش ملی تحول در برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

لامرد

اردیبهشت ماه 97

یعقوب علیپور

دکتر علی اصغر ماشینچی

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان شهر بوشهر

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی

بوشهر

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر سیداحمد هاشمی

نرجس علیپور

بررسی میزان توجه به مولفه های تربیت اخلاقی در کتب علوم انسانی سال سوم دوره متوسطه ایران

نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد

بوشهر

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر سیداحمد هاشمی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت ملی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان تنگستان از دیدگاه دبیران

نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد

بوشهر

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر سیداحمد هاشمی

تحلیل محتوای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه از نظر میزان توجه به نیازهای اجتماعی دانش آموزان

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدائی پدیده شکاف بین نسلی

بوشهر

بهمن ماه 96

یعقوب علیپور

دکتر سیداحمد هاشمی