اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           حکیمه فکراندیش
رشته تحصیلی: شیلات
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177746818
پست الکترونیک:

hfekrandish@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر