اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           تیرداد مقصودلو
رشته تحصیلی: شیلات
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09171864553
پست الکترونیک:

tirdad_m@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر