فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 در زیر خلاصه ای از اعم فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر ارائه شده است.

1- طرح های پژوهشی

هر عضو در هر سال تحصیلی قادر است یک طرح پژوهشی تا سقف سه میلیون تومان را در باشگاه به عنوان مجری طرح به انجام برساند.

2- پرداخت بن کتاب

در هر سال تحصیلی به 50 نفر از اعضا فعال باشگاه  مبلغ 20000 تومان بن کتاب تعلق می گیرد.

3- تشویق مقالات

به مقالات چاپ شده توسط اعضا باشگاه ، تشویق چاپ مقالات تعلق می گیرد.

4- کارگاه های آموزشی

اعضا باشگاه می توانند در کارگاه های برگزار شده توسط باشگاه شرکت نموده و گواهی رسمی دریافت نمایند.

5- اردو های علمی پژوهشی ،فرهنگی و ...

اعضا باشگاه قادر هستند در اردو های علمی پژوهشی ، فرهنگی و ... برگزار شده توسط باشگاه شرکت نمایند.

6- مسابقات علمی

اعضاء باشگاه می توانند در مسابقات علمی داخلی و منطقه ای برگزار شده توسط باشگاه شرکت نمایند.

7- سمینارهای یک روزه

باشگاه پژوهشگران جوان با همکاری اعضا فعال خود در هر سال تحصیلی اقدام به برگزاری سمینار های تخصصی برای رشته های مختلف تحصیلی می نماید .

8- معرفی و تشویق اعضا برتر

در هر سال تحصیلی تعدادی از اعضاء فعال باشگاه که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به عنوان اعضاء برتر مورد حمایت های مادی قرار می گیرند.

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال 1395

          کارگاههای آموزشی و فرهنگی برگزار شده توسط باشگاه در سال 1395

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: روش تحقیق برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: پروپوزال نویسی برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: نحوه نگارش CV و رزومه برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: مقاله نویسی علمی (ISI - ISC)برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: تجاری سازی تولیدات علمی برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: خلاقیت و کارآفرینی برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: ایجاد و توسعه شرکت دانش بنیان برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی در تشکیل شرکت های دانش بنیان برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: ازدواج موفق برای اعضا باشگاه

 

مقالات ارائه یا چاپ شده توسط اعضا باشگاه در سال 1395

چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای مصطفی محمدی تحت عنوان

 Anti-inflammatory and Wound Healing Activities of Aloe vera, Honey and Milk Ointment on Second-Degree Burns in Rats

در مجله " The International Journal of Lower Extremity Wounds"

ارائه مقاله توسط آقای مجتبی سنگری تحت عنوان

 تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بربازده غیر عادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

چاپ مقاله ISI توسط آقای مجتی قاسمی تحت عنوان

 Increase of Chamazulene and -Bisabolol Contents of the Essential Oil of German Chamomile (Matricaria chamomila L.) Using Salicylic Acid Treatments under Normal and Heat Stress Conditions

در مجله Foods

چاپ مقاله ISI  توسط آقای مجتبی قاسمی تحت عنوان

" The Evaluation of Exogenous Application of Salicylic Acid on Physiological Characteristics, Proline and Essential Oil Content of Chamomile (Matricaria chamomila L.) under Normal and Heat Stress Conditions" در مجله Agriculture.

چاپ مقاله ISI توسط آقایان سعید مغدانی و فرشاد قنبری تحت عنوان

" Comparison of fish species diversity in Dalaki and Helleh Rivers of the Persis basin in Bushehr Province " در مجله Iranian Journal of Ichthyology

 

   انعقاد قرارداد طرحهای پژوهشی در باشگاه در سال 1395

 1. انعقاد قرار داد چهار طرح پژوهشی تحت عناوین:

1- طرح پژوهشی تحت عنوان "طبقه بندي اكولوژيك زيست گاههاي ساحليدريايي استان بوشهر (ناحيه مركزي) بر اساس مدل استاندارد (CMECS) و با بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي" (GIS) مربوط به خانم محبوبه مهردوست

2- طرح پژوهشی تحت عنوان "طبقه بندي شايستگي مناطق ساحلي استان بوشهر جهت توسعه آبزي پروري با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و سامانه اطلاعات جغرافيايي" مربوط به آقای سعید مغدانی

3- طرح پژوهشی تحت عنوان " سنجش مقادير فلزات سنگين مس ، روي و آهن در بافت عضله ماهي شير (Scomberomorus commerson)  و قباد (Scomberomorus guttatus) در بندر بوشهر " مربوط به آقای رزاق عبیدی

4- طرح پژوهشی تحت عنوان " بررسي تجمع زيستي فلزات سنگين مس ، روي ، آهن و سلنيوم در بافت هاي عضله ، كبد و آبشش ماهي سنگسر معمولي در بندر بوشهر " مربوط به آقای فرشاد قنبری

 1. ♦  ارائه مقاله توسط آقای محمد باقر موسوی تحت عنوان
 2. " محاسبه دامنه تغییرات جرم و سرعت کلوخه شدن در مکانیسم القایی تولید نانوذرات کافور با استفاده از دو معادله انشتین و براونی " در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
 3.  
 4. ارائه مقاله توسط آقای مجتبی سنگری تحت عنوان
 5. " حسابداری مدیریت زیست محیطی بعنوان ابزار تصمیم گیری" در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.
 6.  
 7. چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای مصطفی محمدی تحت عنوان
 8. " Effect of noise pollution on testicular tissue and hormonal assessment in rat" در مجله andrologia.
 9.  
 10. ارائه مقاله توسط آقای مصطفی محمدی تحت عنوان
 11. "تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر صفات رشد دانه رست های گیاه گندم" در نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

 

آمار اعضا جدید در سال 1395

 1. عضویت تعداد 34 نفر از متقاضیان واجد شرایط در باشگاه واحد بوشهر از ابتدای سال 1395 تا کنون.
 2. تمدید عضویت16 نفر از اعضای باشگاه واحد بوشهر از ابتدای سال 1395.