اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           محسن آهی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09170729581
پست الکترونیک:

mohsenahi@gmail.com

   
اطلاعات بیشتر