اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           پرهام روحی نجف آبادی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177762980
پست الکترونیک:

parham.rouhi@gmail.com

   
اطلاعات بیشتر