اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           محمد بهروزی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173713190
پست الکترونیک:

 

   
اطلاعات بیشتر