ردیف  نام شرکت مدیرعامل زمینه فعالیت واحد فناور/ هسته
1 فناوران اطلاعات مروارید خلیج فارس محمد اسفندیاری نرم افزار - فناوری اطلاعات واحد فناور
2 استر صنعت دانش رضا معطری برق الکترونیک واحد فناور
3 ابرپردازش آسیا سید موسی شجاع الکترونیک واحد فناور
4 در حال ثبت سجاد اکبرپور رباتیک هسته فناور
5 نیروپردازان کلمه رضا ماندگار برق واحد فناور
6 درحال ثبت سهیل احمدی نرم افزار- الکترونیک هسته فناور
7 بهیار قدرت لیان محمدرسول بهی فرد برق واحد فناور
8 شهروز الکترونیک نوید نصیری الکترونیک واحد فناور
9 داده پردازان آسان سامانه گستر یوسف صداقت سامانه مدیریت همایش واحد فناور
10 در حال ثبت میثم غلام پور مکاترونیک هسته فناور